ไว้ชีวิตด้วยเถอะ ท่านราชาผู้ยิ่งใหญ่! ซับไทย ตอนที่ 4