Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 1-36 [อนิเมะ ซับไทย อนิเมะออนไลน์]

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร

เรื่องย่อ Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย 

                เรื่องราวใน อาณาจักรของพระเจ้าพรหมซูเทียนอยู่ในความขัดแย้งจักรพรรดิแห่งอาณาจักรทวยเทพ จักรพรรดิเป่ยเถียน ถูกกปิดล้อมหลายด้วยวิธีต่างๆ มากมาย ถูกโค่นล้ม ผู้คนต่างค้นหาพลังพิเศษที่เรียกว่า Wheel Disks ที่สามารถสื่อสารกับดินแดนโบราณได้ ในขณะเดียวกัน หลินเซียว ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไปหลังจากออกเดทกับคนอื่น ทำให้เขาได้รับ Wheel Disks โดยบังเอิญ หัวหน้าเป่ยเถียน Kuang Shen Mo Zun เจ้าปีศาจบ้า ต้องเลือก หลินเซียว อย่างไม่เต็มใจ และ พยานบังคับให้ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายของการดำรงอยู่

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 1

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 2

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 3

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 4

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 5

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 6

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 7

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 8

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 9

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 10

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 11

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 12

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 13

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 14

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 15

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 16

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 17

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 18

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 19

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 20

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 21

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 22

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 23

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 24

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 25

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 26

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 27

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 28

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 29

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 30

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 31

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 32

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 33

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 34

Kuang Shen Mo Zun มหาเทพราชันมาร ซับไทย ตอนที่ 35