Conan The Movie 14 (2010) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 14 ตอน ปริศนามรณะเหนือน่านฟ้า

Conan The Movie 13 (2009) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 13 ตอน ปริศนานักล่าทรชนทมิฬ

Conan The Movie 12 (2008) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 12 ตอน บทเพลงแห่งความตาย

Conan The Movie 11 (2007) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 11 ตอน ปริศนามหาขุมทรัพย์โจรสลัด

Conan The Movie 10 (2006) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 10 ตอน บทเพลงมรณะแด่เหล่านักสืบ

Conan The Movie 9 (2005) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 9 ตอน ยุทธการเหนือห้วงทะเลลึก

Conan The Movie 8 (2004) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 8 ตอน มนตราแห่งรัตติกาลสีเงิน

Conan The Movie 7 (2003) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 7 ตอน คดีฆาตกรรมแห่งเมืองปริศนา

Conan The Movie 6 (2002) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 6 ตอน ปริศนาบนถนนสายมรณะ

Conan The Movie 5 (2001) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 5 ตอน ดคีปริศนาเส้นตายสู่สวรรค์

Conan The Movie 4 (2000) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 4 ตอน คดีฆาตกรรมนัยน์ตามรณะ

Conan The Movie 3 (1999) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 3 ตอน ปริศนาพ่อมดคนสุดท้ายแห่งศตวรรษ

Conan The Movie 1 (1997) ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 1 ตอน คดีปริศนาระเบิดระฟ้า

ดูโคนัน Detective Conan ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน ปี1 ตอนที่ 1-44 พากย์ไทย